Tag Archive: събаряне

Събаряне на стени и тавани от кирпич и дърво

Кирпичените стени на многоетажни промишлени здания се разрушават по аналогичен начин със събарянето на всички вътрешни конструкции на етажа. Работата по разрушаването на кирпичните стени се извършва предимно с помощта на хилти отгоре надолу с инвентарно скеле. При този случи…
Read more