Събаряне на стени и тавани от кирпич и дърво

Кирпичените стени на многоетажни промишлени здания се разрушават по аналогичен начин със събарянето на всички вътрешни конструкции на етажа. Работата по разрушаването на кирпичните стени се извършва предимно с помощта на хилти отгоре надолу с инвентарно скеле. При този случи пика на разрушаване възниква, когато чука се забие в тухлената зидария, която отслабва. Необходимо е да се следи междуетажните застъпвания да не се претоварват при демонтажа на материалите, както машините и механизмите. За преместване на материалите надолу, на първия етаж, може да се използват карго лифтове, както и закрити дървени корита. От местата на разрушаване на материалите се подемат от лифтове и корита в колички, които се преместват по специално устроени ходове. От улиците, с които целесъобразно са оборудвани шибърни затвори, строителния отпадък може веднага да се натовари в самосвали.

При разглобка на чист таван от шпунтове дъски отначало се снемат плинтовете или галтела, премахват се един по един фризовете или крайните дъски, след което последователно се развалят дъските на тавана. За съхранение на дъските трябва леко да ги намажете с лак, като предавателно им се извадят гвоздеите.

При разглобяване на чист таван по време на демонтажните работи трябва да се оставят не извадени 2—3 дъски на всеки 1,5—2 м.  Те служат за преминаване на работниците и транспортиране на материала и остават до пълното снемане на покритието. Те се снемат преди непосредственото спускане на гредите.

Защитните дъски трябва да се снемат цели със защитата. При разглобяване на дъските се правят прорези с циркулярна пила в местата на долепените дъски една до друга и след това се изваждат с лостове.

При разрушаването на покривните покрития, тавана, пътя, площадките трябва да бъдат спазени следните изисквания:

– при разрушаването на вътрешната част на цеховете и при натоварени работи в близост до здания и съоръжения не трябва да се извършват с ударни способи, предизвикващи разпространение на колебанията в грунда;

– разрушаването на покритията трябва да се извършва във вид на правилна форма с равни краища и с размери, позволяващи да се постави по края временно или постоянно покритие цял стоманобетонен плит, специално подготвен за тези цели.

При разрушаване на покритията с качествено режещо оборудване предимно се използват дискофрезни машини, хидролостове, както и други механизирани машини.

Стълбищата в многоетажните здания следва да се разрушават отгоре надолу в съответствие с разрушаване на етажите. Събарянето на стълбището започва с перилата, след това се демонтират стъпалата, челата, площадките и цоклите.

Разрушаването на перилата трябва да се проведе по звена. Като скреплението на отделни звена на перилата се разрязват с газокислороден резак.

Каменните и стоманобетонните стъпала се събарят от отгоре надолу, отделяйки се с лостове. Ако стъпалата са вдадени в стената, то на тях се пробиват дупки за освобождаване на вдадените краища. Снетите стъпала се спускат по стълбищната площадка, където се пакетират, и с ремъци се вдигат от кран.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *