Рязане на отвори в стени и тавани

Рязане отвори в стени и тавани с професионални инструменти

Още един разпространен вид елмазно рязане е разширението чрез отвори в бетони елементи и стени. Главното в технологията на рязането чрез отвори с обичайни способи, се заключва в това, че подобна технология не носи никакъв ущърб на строителната конструкция.

Благодарение на елмазните отвори се избягва шума и вибрациите, като се позволява използването на инструменти в закрити помещения и непосредствена близост на хора. Много ефективни се оказват използването на елмазното рязане при работа със стоманобетонни детайли, механична арматура и други строителни материали.

Често, се използват и „меки“ способи на елмазното пробиване на стоманобетона, който също позволява да се правят рязове в бетонните детайли без излишен шум и акуратно. При това изрязване на сегментите те могат да се разрушат на по-удобни блокове за тяхното по-лесно транспортиране.

Преимущества на елмазното рязане в бетона

Обобщавайки, не трябва да забравяме важните преимущества на елмазното рязане, което използват съвременните специалисти:

Като първо, това разбира се е, не високото ниво на шума и минимум вибрации. Елмазното рязане на бетона, детайлите и отворите преминава почти напълно безшумно. Ако се сравнява с други технологии на рязане, то нивото на шума и вибрациите по време на работа са много ниски. Всичко това става за сметка на съчетанието от висока скорост на рязане и абсолютно без ударна технология.

Като второ, използването на елмазен вид рязане гарантира напълно безопасна работа, липса на хвърчащи отломки и вредна за околната среда прах.

Като трето, риск от възникване на пукнатини в стената, разрушаване на кирпичени и бетонни конструкции и увреждане на комуникациите, при използване на елмазно рязане е снижен до нула. Именно технологията на елмазното рязане може да се използва в жилищата или във вече отремонтирани помещения, в хода на реконструкция на техните съоръжения.

Като четвърто, в процеса на елмазното рязане винаги можете да следите и съблюдавате точността и правилността на всички зададени параметри. Сега практически е невъзможно отклонението от зададените размери, нарушение ъгъла на ряза или други отклонения – технологията гарантира отлично спазване на всички необходими параметри при работа.

Освен това, елмазното рязане се явява универсална технология позволяваща да се обработват абсолютно всички известни на човека материали, включвайки естествените камъни, бетон, кирпич, цимент, асфалт и др. Елмазният инструмент може да замени други такива, само като се пренастрои в процеса на работа, когато се преминава от един тип материал към друг. Тогава се налага само да се постави елмазният диск, който е предназначен за рязане на материали с по-голяма плътност.

Благодарение на високата скорост при елмазното рязане и правене на отвори в бетона удивяват със своето качество, затова това оборудване остава най-надеждното, ефективното и мощно средство за механично въздействие на бетонните елементи. Вече е не възможно да си представим всяко строителство, ремонт, реконструкция, демонтаж или просто обработка на строителните материали без използване на елмазното рязане. В нашата страна, както и във всички други в света, тази технология с механичното въздействие върху материала остава най-употребявания практически във всички видове производства.

Преди започване работата по демонтажа на бетона трябва да се премахнат всички санитарни технически оборудвания, електрически мрежи, водна канализация и тогава да се прибегне към цялостното разрушаване. Едновременно се прави изследване на техническото състояние на  предстоящото съоръжение за демонтаж:

– установява се надеждността на конструкцията, за да се определи последователността и методите на предстоящата работа;

– оценява се степента на тяхното физическо износване, за да се открият слабите места и да се вземе решение кое ще бъде първо разрушено;

– определя се надеждността на предстоящите детайли за събаряне, за да се знае къде ще бъде опората на разрушаващите инструменти;

– изследват се местата за складиране на отпадъците след къртене на бетон;

– забранени са едновременното извършване на демонтажните работи на бетон с няколко инструмента.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *