Изкопаване на септична яма

Мегаструктурата на Кърти БГ осъществява изкопи в цялата страна с професионални серии лопати, кирки и кофи. Кърти БГ копае на ръка, септични ями, канали, дренажи, мазета и тунели. При започване на изкопните работи се извършва почистване и отводняване на терена, прави се геодезическо трасиране. В зоните на подземни мрежи или съоръжения, земните работи се извършват с писмено съгласие от собственика или експлоатиращия съоръжението.
Септичната яма се иззграждат там, където липсва централна канализация. В нея се събират отпадните продукти от кухня, баня и тоалетна. За нормално функциониране е необходимо работния обем на септичната яма да не е по-малко от 8 куб. м. Важно е да се осигури добра пропускливост на течните продукти встрани в почвата. Конструкцията трябва да има бетонни основи в дъното, подпорни колони, железобетонна плоча и железобетонен люк с плътен капак на люка. При разпространените понастоящем конструкции септични ями съществува опасност от препълване, когато дебитът на отпадните води превиши попивните възможности на ямата. Това обикновено се случва при почви с по-ниска водопропускливост. Затова при наличие на такива фактори, до фекалния резервоар се изгражда утайник. При проектирането трябва да се уточни коефициента на филтрация на почвите и да се прецени най-високото ниво на подпочвените води, за да се избегне дренирането им в утайника. Ако теренът има наклон, денивелацията на попивното поле трябва да се поддържа в определени при проектирането граници, за да не се допусне излизането на отпадните води на повърхността в ниската част на полето. Трябва да се има предвид, че попиването на отпадни води в почвата ще направи неизползваеми водоизточниците разположени на 100-200m по посока на течението на подпочвените води, тъй като това разстояние е необходимо за биологичното пречистване.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *