Строителство

Събаряне на стени и тавани от кирпич и дърво

Кирпичените стени на многоетажни промишлени здания се разрушават по аналогичен начин със събарянето на всички вътрешни конструкции на етажа. Работата по разрушаването на кирпичните стени се извършва предимно с помощта на хилти отгоре надолу с инвентарно скеле. При този случи…
Read more

Рязане на отвори в стени и тавани

Рязане отвори в стени и тавани с професионални инструменти Още един разпространен вид елмазно рязане е разширението чрез отвори в бетони елементи и стени. Главното в технологията на рязането чрез отвори с обичайни способи, се заключва в това, че подобна…
Read more

Почистване и извозване до сметище на строителни отпадъци

Фирма за почистване и извозване до сметище на строителни отпадъци Строителните отпадъци се изхвърлят на точно обозначените за целта места – сметища за рециклиране. Там ги обработват по специален начин, който позволява тяхното безопасно повторно използване или унищожаване. Всички строителни…
Read more

Прокопаване на септична яма

Предполагам знаете каккво е септична яма, за какво се прокопава и как се използва. Все пак да обясним – прокопаването на септична яма се налага в случаите, когато в близост до имуществото Ви няма канализационна мрежа, към която да се…
Read more

Сметище за строителни отпадъци

Предполагам знаете, че строителните отпадъци се изхвърлят на специално обособени за целта сметища, където биват рециклирани и унищожавани по такъв начин, че да не навредят на природата. За целта се използват модерни техники и способи, които позволяват тяхното безопасно рециклиране,…
Read more

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци на сметище

Всяко едно нещо си има своята хубава и лоша страна. Така стоят нещата и при извършването на ремонтни дейности. Безспорно след ремонта ще притежавате жилището, за което сте мечтали, но преди това ще преминете през доста перипетии, които обаче не…
Read more

Извозване на строителни отпадъци

След края на всеки домашен ремонт остава огромно количество строителни отпадъци, които трябва да бъдат почистени и изхвърлени на специализираното за целта сметище. Може би, на пръв поглед това ще Ви стори лесно и не чак толкова отегчаващо, но повярвайте…
Read more

Събаряне на сгради

Събарянето на една сграда може да се осъществи по няколко различни начина в зависимост от нейното местоположение и размери. В днешния материал ще обърнем внимание на най-разпространените методи, техните предимства и недостатъци. Ръчен метод Специалистите определят ръчния метод за най-ефективния…
Read more