Якост на бетона

Всеобща практика у нас е изискванията относно якостта на натиск да се формулират с марката на бетона, като този термин се използува вместо пълния — марка по якост на натиск. Вече бе посочено, че съществуват и други марки на бетона (по водонепропускливост, мразоустойчивост, огъване, опън). Марката по якост на натиск се определя у нас за 28-дневна възраст на бе¬тона и предписаните в правилниците изчислителни съпротивления за изчисляване (оразмеряване) на конструкциите са свързани с нея. В съвременното индустриализирано строителство, особено при сглобяемите сгради, отделните конструктивни елементи трябва да понасят обаче определени усилия много по-рано от 28-дневната си възраст. Обратно, в някои случаи при монолитните конструкции пълното натоварване постъпва значително по-късно.

Макар в нашите Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции да е посочено, че марката на бетона за сглобяемите конструкции се определя в съответствие със срока, предвиден в съответния стандарт или технически условия, в проектантската практика това не се спазва; пренебрегват се, общо взето, и изискванията на т. 1.11 на същите Норми и правила, съгласно, с които конструкциите трябва да се изчисляват за всички стадии на изготвяне и експлоатация. Обикновено елементите се изчисляват за експлоатационно състояние се предписва марката на бетона, а за транспорт и монтаж се, изисква якостта да не е по-малка от 70% от тази марка. В повечето случаи изчисления за тези състояния (транспорт и монтаж) не се извършват или ако се извършват, тълкуването на изискването за якост на натиск в размер на 70% от марката на бетона не е съобразно със статистическия характер на якостта на натиск, т.е., че якостта на натиск се разсейва около една средна стойност. Тези обстоятелства предизвикват редица спорове, а в някои случаи довеждат и до неикономични решения.

Предписването за якост на натиск в размер на 70% не трябва да се тълкува като минимална якост на бетона във всеки елемент, а като условна марка, за която чрез интерполация на изчислителните характеристики, дадени в цитираните вече норми и правила, да се установи дали елементът е в състояние да понесе усилията през време на транспорта и монтажа. Подобно е положението и при строителните системи Едроразмерен кофраж, Повдигани плочи, Пълзящ кофраж и др., където ритъмът на изпълнението може да изисква определена якост на бетона на по-ранна възраст.

Марката на бетона, т.е. средната якост на 28-ия ден, трябва да се съобрази с поставените изисквания за по-ранната възраст, като се има пред вид увеличаването на якостта според съществуващите условия (пропарване, строителство в ранна пролет, късна есен, приложение на ускоряващи добавки и др.).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *