Транспортиране на бетон

За транспортиране на бетонна смес от бетоновите цехове до обектите се използват обикновени автомобили-самосвали, автобетоновози, автобетоносмесители и специални кофи.

 У нас бетонната смес се транспортира предимно с автомобили-самосвали, когато транспортното разстояние, е до10 километра. При по-големи разстояния и при движение по временни пътища, бетонът в коша на самосвала се разслоява и изменя консистенцията си, едрите късове падат на дъното на коша. Освен това, тъй като кошът на самосвала, е открит, при дъжда се добавя вода, а в топлите летни дни водата от бетонната смес се изпарява.

Към недостатъците на самосвалите следва да се отнесат и загубите на бетонна смес по време на натоварването в бетоновия цех и по време на транспортирането от разплискване и неуплътняване на капака. Дори при използване на гумирани уплътнения на капака от коша изтича циментово мляко, а при износване на уплътнянията – и бетонна смес. Това, е особено нежелателно в градски условия, тъй като се замърсяват улиците. Затова сега в градовете се ограничава използването на автомобили-самосвали за транспортиране на бетонна смес.

Съществен недостатък на самосвалите като средство за транспортиране на бетон, еи обстоятелството, че при разтоварване на малкоподвижни смеси се налага да се използва ръчен труд за пълно изсипване на коша. Поради изброените недостатъци автомобилите-самосвали, постепенно отпадат като транспортно средство за бетонни смеси.

Част от недостатъците на самосвалите са избегнати при автобетоновозите, поради което те намират по-голямо приложение в строителството.

Автобетоновозът се обслужва само от един човек – шофьора. Управлението може да се осъществи от три места – от кабината на шофьора, от командно утройство, разположено над левия калник, и от командния клапан по хидродвигателя. От кабината на шофьора се управляват помпата на хидравличната система и капакът на отвора за пълнене, от командното устройство над калника – вдигането на коша, капакът на отвора за изсипване и улеят за изсипване, а от командния клапан – скоростта на размесване на бетонната смес. Подобни бетоновози се произвеждат в Унгария, бившите съветски републики, Германия и други страни. Конструкцията им позволява бетонната смес да се транспортира на разстояние до 30 километра, без да изменя качеството си. Полезната вместимост на известните конструкции автобетоновози, е между 1,6 и 5 кубични метра. Автобетоновози с по-голяма вместимост не се произвеждат поради това, че не може добре да се размесва по-голям обем бетонна смес.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *