Техническо обслужване на строителните машини

Техническото обслужване представлява комплекс от операции по предпазване на машината от ускорено износване, откриване на появилите се неизправности и отстраняването им. Техническото обслужване на строителните машини се извършва по планово-предпазната система след точно определено време и в точно определен обем за всеки вид и модел машини. Отлага¬нето на техническото обслужване по каквито и да е било причини е недопустимо.

Обслужването на строителните машини включва почистване и по възможност измиване на отделните възли и цялата машина, проверка и затягане на крепежните съединения, контролно-регулировъчни операции, смазване, гресиране, зареждане с гориво и смазочни материали и отстраняване на малки неизправности.

Техническото обслужване започва с почистване и измиване, тъй като без тях е невъзможно да се забележат външни дефекти и да се изпълняват контролно-регулировъчни работи, а също смазване и гресиране. Когато на строителния обект няма възможност за цялостно измиване на машината, прибягва се само до почистване с метла и влажна кърпа. Машините, когато се обслужват в базите за поддържане и ремонт, задължително се измиват.

Затягането на крепежните съединения възстановява необходимата стегнатост на болтове, винтове и шпилки. Голямото количество на тези съединения изисква непрекъсната проверка, за която се изразходва значителна част от времето, предвидено за ежесменното обслужване.

Контролно-регулировъчните работи имат за цел да поддържат предписаните хлабини в заедно работещите елементи в предписаните от производителя граници. В процеса на експлоатация тези хлабини се изменят, което може да доведе до ускорено износване или аварии в отделните възли. Затова на контролно-регулировъчните работи се обръща голямо внимание. Те са основни работи при техническото обслужване и изискват повишено внимание и квалификация на машинистите. Регулирането на възли с по-сложно конструктивно устройство по правило се извършва в подвижни работилници, които имат подходящо оборудване за тази цел.

Смазването и гресирането също са операции, характерни за техническото обслужване. Както е известно, качественото смазване на заедно работещите елементи създава условия за течно или полутечно триене между тях и оттам за намаляване на износването.

Смазването и гресирането се извършват по определена схема, с определени от производителя периодичност и вид на смазката. С определена периодичност при техническото обслужване се сменяват и маслата в картерите на двигатели, скоростни кутии, диференциали, странични предавки, редуктори и пр., а също и в хидравличните системи за задвижване, хидротрансформаторите, хидросъединителите.

В резултат на качественото и редовно техническо обслужване се предотвратява аварийното износване на отделни възли и се повишава дълготрайността на машината. При правилно поддържаните машини отказите по време на работа намаляват, а машинистът е запознат точно със състоянието на отделните възли и може да вземе мерки, които да осигурят нормалната работа на машината.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *