Съсъхване на цимента

Съсъхването е намаляване на обема на втвърденото вече циментно тесто, т.е. на циментния камък, което става поради изпаряване на част от водата в околната среда. При повторно навлажняване водното съдържание на циментния камък отново се увеличава (увеличава се обемът му) или както се казва, той набъбва. Съсъхването и набъбването са само частично обратими процеси — съсъхването на циментния камък е значително по-голямо от набъбването. Съсъхването и набъбването се определят най-често от призми 4/4/16 см, измервани с точност до 0,01 шга чрез специално вградени месингови сферично оформени щифтове.

Според някои изследвания съсъхването е по-малко при по-бързо охлаждане, когато алуминатите остават повече в стъкловидната фаза на клинкера.

Съсъхването и набъбването зависят и от ситността на цимента. При по-ситно смилане съсъхването е по-голямо. Освен това те зависят много и от възрастта на циментния камък. Бранните периоди на хидратацията и втвърдяването съсъхването е доста по-голямо.

Механизмът на съсъхването е все още дискусионен въпрос. Според някои автори се различава физическо и химическо съсъхва не. Физическото съсъхване се появява в резултат на загуба на вода (изпаряване), но обемни промени настъпват и поради свързването на водата с нехидратиралия цимент, което се означава като химическо съсъхване. Във всички случаи обаче за съсъхването е от значение водоциментното отношение, т.е. физическите качества на циментния камък, получен при втвърдяването. При малки количества вода циментният камък е по-плътен, като остава повече нехидратирал цимент. При голямо количество вода се получава много повече циментов гел, който при това е и по-порест, с повече капилярни и гелни пори. Именно изменението на количеството на водата в порите е тясно свързано със съсъхването и набъбването.

Естествено съсъхването и набъбването зависят много от вида на цимента, респ. от вида и качеството на вложените в него добавки. Най-малко съсъхват чистите цименти, без добавки. Най-голямо е съсъхването на циментите с добавка от пуцоланов цимент — ППЦ. Някои минерални добавки (гипс, алунити и др.) намаляват или изцяло елиминират съсъхването — това са т.нар. несъсъхващи цименти или разширяващи цименти, които имат специална технология и състав и съответно специално приложение.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *