Сцепление между бетона и армировката

Сцеплението между бетона и армировката е в основата на съвместната работа между двата материала. То е необходимо за осигуряване на стоманените пръти срещу изтръгване (при опън) и изтихване (при натиск). Това означава, че силата, която поема стоманеният прът — опънна или натискова, трябва да се предаде на бетона посредством сцеплението.

Сцеплението между бетона и армировката се дължи главно на следните три причини:

– На слепващата способност на циментеното тесто, което след свързването се превръща в циментен камък. Това е в същност и т.нар., собствено сцепление между бетона и армировката.

– На триенето, което се създава вследствие на натисковите сили върху повърхността на стоманения прьт от съсъхването на бетона. При обикновена стомана с гладка повърхност триенето от съсъхване дава до 3/4 от цялото сцепление. За увеличаване или намаляване на триенето, а оттам и на сцеплението е от значение също така какви усилия са създадени в зоната на закотвянето — натискови и на опънни усилия.

– На съпротивлението на срязване на бетона, проникнал във вдлъбнатините или между ребрата на армировката с перили ген профил.

На практика се приема общото съпротивление на сцепление като резултат от посочените причини. Слепващата способност на бетона сама за себе си, играе малка роля в общата стойност на сцеплението. По-важни са създаденото триене и съпротивлението на срязване при армировка с периодичен профил. Опитите са показали, че в сравнение с пръти с гладка повърхнина армировката с периодичен профил осигурява 2-З пъти по-голямо сцепление с бетона. Поради тази причина армировката с периодичен профил е особено благоприятна за осигуряване на закотвянето и по-специално при стомани с по-големи съпротивления.

По дължината на закотвяне на стоманения прът предаването на действуващото усилие в него върху бетона посредством сцеплението се извършва постепенно, а оттам и напрежението на сцепление по закотвящата дължина е променлива величина.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *