Стоманобетон – предимства

Стоманобетонът съчетава най-добрите качества на бетона и стоманата – притежава голяма носеща способност на натиск и опън. В сравнение със стоманените конструкции се постига икономия на стомана – 30/50 процента при обикновените стоманени конструкции и до 85 процента при предварително напрегнатите, а спрямо бетонните конструкции се постига икономия на бетон и се получава по-малка конструктивна височина. За покриване на 1 квадратен метър площ с обикновена стоманобетонна конструкция се изисква около 0,18-0,22 кубични метра бетон(редуцирана стойност от плочи, греди и колони), а при черупковидните и тънкостенните конструкции – около 0,12м3. Необходимата стомана за един квадратен метър покрита площ, е 8-25 килограма/м2, а при масовите случаи от 10 до 15 кг/м2.

Стоманобетонът притежава много добри конструктивни възможности, тъй като може лесно да се излива в най-различни конструктивни форми – плочи, греди, рамки, сводове, черупки и други. Със стоманобетонните конструкции могат да се покриват големи пространства без междинни подпори, като производствени помещения, зали, салони и други. Те позволяват да се получават гладки тавани със значителна площ или да се изливат различни профили според архитектурното оформяне на помещението. В това отношение най-новите тънкостенни и предварително напрегнати стоманобетонни конструкции дават възможност за покриване на още по-големи пространства без междинни подпори.

На конструктивните предимства на стоманобетона при покриване на големи пространства без междинни подпори засега съперничат единствено стоманените конструкции. В последно време обаче развитието на тънкостенните и предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции позволяват да се изместват стоманените конструкции и при големи отвори, за които се смяташе, че са изключително област за приложение на стоманата. За нашата страна това дава значителен стопански ефект, тъй като спестената стомана от строителството ще може да се използува по-пълноценно в промишлеността.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *