Начини на фундиране

Минимална дълбочина на фундиране

При нашите климатични условия и при средно издръжливи почви, минималната дълбочина на фундиране, е 80 см от нивото на терена. Установено, е, че под тази дълбочина почвата не замръзва и не съществува опасност за фундаментите на сграда, каквато би имало, ако почвата под основните замръзне.

При леки съоръжения не, е необходимо основите да достигнат до определената по-горе граница – 80 см по цялото си протежение. В тези случаи съоръжението се фундира обикновено на 40-50 см, а само отделни „стъпки“ от него, отдалечени една от друга на 1,00-1,20 метра, достигат до границата на замръзването. По същия начин се фундират и леки сгради върху средно издръжливи почви.

Фундирането върху наклонени терени се изпълнява стъпаловидно, за да се избегне „хлъзгането“ на сградата или съоръжението. Най-високата точка на тези стъпаловидни основи не трябва да, е по-висока от 80см от нивото на терена.

Фундиране при утежнени условия

Често не съществуват нормални условия за направата на основите. Явяват се пречки от различно естество, които усложняват процеса на фундирането, а в много случаи и начина на изпълнението на основите. Най-често тези усложнения се предизвикват от наличието на вода, слаби почви и др. В тези случаи, фундирането се прави по следните начини:

При наличие на малки количества вода – Правят се една или няколко ями, в които водата се оттича. В зависимост от количеството, изваждането и отвеждането й извън строителната площадка може да станат ръчно(с кофи) или механизирано (с помпи). Ако нивото на водата, е малко, фундирането може да се направи без изчерпване на водата.

При наличие на по-големи количества вода – При тези случаи се прави водоплътна ограда, наречена „шпунтова“, с която се заграждат очертанията на фундамента. Направата на фундамента след това може да продължи по следните два начина:

–           Когато нивото на водата, е ниско – чрез запълване на ямата с камъни до нивото на водата, след това се правят предвидените по проекта фундаменти.

–           Когато нивото на водата, е високо, наливането на основата става чрез дървени или метални „хоботи“, посредством, които бетонния разтвор се подава на дъното, без да се размива. При този начин се използват свойствата на бетона да се втвърдява в присъствието на вода.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *