Монтаж на строителни конструкции

Повишаването на нивото на индустриализацията на строителството и все по-широкото приложение на сглобяемото строителство обуславят значителното увеличаване на обема на работите по монтажа на строителните конструкции.

Развитието на индустриалните методи на строителството все повече превръща строителната площадка в монтажна, на която се извършва монтаж на готови елементи на сгради и съоръжения.

Монтажните организации са снабдени с различни товаро-подемни кранове – гъсенични, пневмоколелни, автомобилни и кулови, чието приложение позволява да се осъществи комплексна механизация при монтажа на строителните конструкции и технологичното оборудване.

При комплексно механизираното изпълнение на монтажа на конструкциите по механизиран начин се извършва разтоварването на конструкциите, предварителното им уедряване, натоварването им на транспортни средства и доставянето им на мястото на монтажа, повдигането и монтирането им на място. Голямо значение придобива рационалната организация на транспорта, пакетирането и складирането на конструкциите, изпълнението на подготвителните работи, изборът на монтажните съоръжения, средствата за малка механизация и инвентарните приспособления.

В проектите за изпълнение на монтажните работи се предвиждат инженерни решения за начините за издигане на елементите, временното им закрепване, заваряване, поставяне на болтове, осигуряване на устойчивост. При избора на крановете се изхожда от габаритите на обектите и тяхната конфигурация, параметрите на отделните елементи и технологичните условия за изпълнение на монтажните работи.

На големите обекти се създават централни складове, съоръжени с кранове, стелажа, стендове и други устройства за подготовка, уедряване и комплектуване на конструкциите.

В строителните организации са разработени редица предложения за усъвършенстване на конструкциите и метода на сглобяване на жилищни сглобяеми сгради.

В едропанелното строителство, перспективно, е използването на специални бетонирани детайли, осигуряващи пространствено самофиксиране на елементите при тяхното монтиране, а също така и прилагането на нови видове монтажни приспособления и съоръжения, които позволяват да се механизира изпълнението на отделните операции. Технологията на монтажа на едропанелните сгради с използването на специални вбетонирани детайли, позволява да се избегне заваряването, а също така и да се използва специално монтажно обзавеждане, което води до изключване от монтажния цикъл на такива процеси, като центриране и временно закрепване на елементите.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *