Монтаж и демонтаж на таван от гредоред

Гредоредът, е носещата част на конструкцията на по-голяма част от сградите. В зависимост от местоположението му, той бива – тавански или междуетажен. Таванският гредоред се прави на най-горния етаж на сградата. Той трябва да бъде съобразен с покривната конструкция. Междуетажните разделят височината на сградата на отделни етажи(както се подразбира от името му).

Разположението на гредите зависи от местоположението на носещите стени, върху които гредоредът трябва да се монтира. Това налага носещите стени да се проектират така, че гредите да лягат по късата страна на помещението.  В зависимост от него и ролята на гредореда, гредите бива калкани, крайни, над стенни и междинни. В някои случаи се употребяват и весла. Всички греди се монтират така, че да лежат с по-малкото си сечение върху носещия елемент. Най-благоприятно поемат моментни товарни греди с подходящото сечение. Обикновено разстоянието от греди до външните очертания на коминната зидария трябва да бъде не повече от 10-12 сантиметра, за да се избегне монтирането на греди в зидарията на комина. В случай, че, е невъзможно – се поставят весла.

Таванът, е видимата повърхност на гредореда – може да се направи по няколко начина:

– Да се измаже.

– Да се обшие с рендосани профилирани дъски.

– Да се оставят част от гредите видими.

При първия случай, мазилката се поставя върху летви „засечени” с тела, които предварително се наковават на гредите или върху камъш, закрепен с пирони и тел. Полагането на мазилката става по обичайния начин. За обшиването с дъски се поставят рендосани летви, които могат да наковат „на зъб и глъб” или на различни фигури. В случай, че искате гредореда да остане видим, то е необходимо дъските да бъдат рендосани още преди монтирането им. Празните пространства между тях могат да се покрият с мазилка или да се обшият с дъски. Фугата между мазилката и гредата или между обшивката и гредата се закрива с рендосани летви.

Както разбрахте монтирането на таван от гредоред не, е лесно и със сигурност, ако не разполагате с необходимия опит и умения, то едва ли ще се справите с него. В никакъв случай, обаче не си мислете, че демонтажа му, е по-лесен или елементарен. Дори напротив – той, е изключително сложен и рисков, тъй като в повечето случаи гредите се поставят върху носещите стени, което крие редица рискове, при свалянето им. Така, че Ви съветваме да се възползвате от услугите на специалисти и в двата случая, без значение дали става дума за монтаж или демонтаж на таван от гредоред.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *