Мазачески работи

Мазаческите работи са едни от най-трудно поглъщащите строителни работи. Масовото приложение на сглобяемото едропанелно строителство, на широкоплощния кофраж, на фасадни повърхности от видим бетон, фактурни обработки и облицовки на неносещи стенни панели от леки материали и др. Ограничи значително общия обем на мазаческите работи предимно в традиционното монолитно строителство при конструкции, изпълнявани с пълзящ кофраж, с пакетноповдигани плочи и други.

Независимо от това изпълняваният обем мазачески работи в строителството, е все още голям. Механизираното изпълнение на мазаческите работи включва понастоящем приготовлението на разтворите, транспортирането им, непосредственото им полагане върху повърхностите, а така също, макар и по-ограничено, окончателното заглаждане на измазаните повърхности. В ограничени случаи(когато това се налага) се прилагат и механизирани инструменти(електрочукове лек тип, електрофрези и други.) за предварително награпяване или премахване на издатини на основата, върху която се полага мазилката.

Повечето от подготвителните или довършителните операции се изпълняват ръчно(с ръчни инструменти) – направа или монтиране на водещи ивици и тяхното вертикализиране, грубо подравняване на положената мазилка преди заглаждането й, демонтиране на водещи ивици, запълване и подравняване около врати и прозорци и непосредствено до пода, направа на ъгли и ръбове и събиране на падналия на пода разтвор. В някои тесни помещения и полагането на разтвора върху повърхностите се извършва ръчно.

Мазаческият разтвор се получава на строителната площадка най-често в готов вид от централни разтворови цехове. На обекта в отделни случаи се налага да се разбърква отново, като едновременно с това се разрежда или обогатява с добавки, цимент, бои и други.

Тъй като мазаческите агрегати нямат бункер с такъв обем, който да може да поеме цялото количество разтвор, докарано от един автосамосвал, целесъобразно, е да се използват отделни приемни бункери, които после директно захранват „на порции“ мазаческия агрегат или разтворосмесителя(ако се налага повторно разбъркване и обогатяване на разтвора).

За приготвянето на разтвори при малки обеми мазачески работи, на отдалечени от централната база обекти, в това число и от сухи смеси, а също и за повторно разбъркване и обогатяване на разтвори се използват разтворосмесители на барабана от 40 до 110 и производителност съответно от 0,9 до 4м3/ч.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *