Конструиране на колони от бетон

В практиката най-много се прилагат колони с надлъжна носеща армировка и обикновени стремена, които се завързват или заваряват за надлъжните пръти и образуват армировъчен скелет. Надлъжната носеща армировка е с диаметър от 12 до 40 ппп и в по-редки случаи с диаметър до 50 тт. Поставя се симетрично по периметъра на напречното сечение на колоната, като се избира от един или два съседни диаметъра. Минималната носеща армировка е 4 0 12, а най-малкото разстояние между надлъжните пръти е 5 ст при монолитни колони и 3 см при сглобяеми, ако се бетонират в хоризонтално положение. При размери на напречното сечение до 40 X 40 ст колоните може да се армират с четири надлъжни пръта, а при по-големи размери се поставят повече от четири пръта, като най-голямото разстояние между тях е 40 ст.

Стремената на колоните служат за предпазване на надлъжната носеща армировка от изкълчване, за създаване на армировъчен скелет с надлъжната носеща армировка и за осигуряване на по-монолитно стоманобетонно сечение. Стремената, опасващи бетонното сечение при действието на вертикалния външен товар на натиск, ограничават развитието на напречните деформации в бетона, с което се повишава неговата якост на натиск. Този ефект на стремената по отношение на бетона в изчисленията не се взема под внимание. От действието на напречните деформации в стремената се създават опънни усилия. Това трябва да се има пред вид при конструиране на стремената в по-сложни напречни сечения на колоните и то при вътрешните ъгли на сеченията, където стремената не mогат да се оставят непрекъснати, а трябва да се прибягва или до двойни стремена, или до прекъсването им със съответно закотвяне. При малки натоварвания бетонното покритие на надлъжната армировка е достатъчно да я предпази от изкълчване. При по-големи натоварвания и поради развиване на по-значителни деформации в бетона, бетонното покритие не е в състояние да предпази армировката от изкълчване, особено за напреженията в бетона и армировката при експлоатацията им. Поради това тази функция се предоставя на стремената, за което е необходимо те да се поставят на определено разстояние.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *