Класификация на цимента

Класификацията на нашите цименти е дадена от БДС 27. Разграничени са две основни групи:

а. Цименти без добавки, които се произвеждат само от клинкер и гипс за регулиране на свързването. Тук спадат портландциментът (ПЦ) и бързовтвърдяващият портландцимент (ПЦБВ); За съжаление тези цименти се произвеждат в твърде ограничени количества.

б. Цименти с добавки, които от своя страна са:

— цименти с добавки до 20%, означени накратко 20ПЦ;

— цименти с добавки от 20 до 40%,към които спадат пуцола, новият портландцимент (ППЦ) и шлакопортландциментът (ШПЦ).

Извън тази класификация остават специалните цименти:

— сулфатоустойчив портландцимент (СУПЦ) по БДС 7267;

— цимент с намалено топлоотделяне или така нареченият нискотермичен цимент (НТЦ) по БДС 7390;

— пясъчен цимент (с добавка на пясък) за производство на азбестоциментни плочи чрез автоклавиране, който не се използува за бетони.

Най-масово у нас се произвеждат циментите 20ПЦ, които съгласно БДС 27 могат да съдържат общо до 20% добавки, включително до 15% минерална добавка (трае, шлака и др.) и до 5%’ суров гипс (Са504.2Н20 — двухидрат) за регулиране на време-, свързването. Стандартът допълва, че минералните добавки могат да бъдат две: активна (тя трябва да отговаря на БДС 166) и неактивна (инертна) в количество по 7,5%, т.е. най-много до половината на общо допустимите 15%.

Според стандарта СУПЦ се получава само от клинкер и приро¬ден гипс за регулиране на свързването. В отделни случаи се допуска и приготвянето на СУПЦ с активни минерални добавки, видът и количеството, на които се определят по споразумение между производителя и потребителя. Тогава марката на цимента може да бъде 250 вместо 350, колкото е марката на СУПЦ изобщо.

Нискотермичният цимент (ИТЦ) се произвежда в две разновидности:

—НТЦ с добавка до 20%, включително трае до 15%, а остана¬лото гипс; този цимент трябва да има марка 350;

— НТЦ с добавки общо до 40%, включително трае до 15% и инертна добавка (пясък) до 25%, който има марка 250.

За всички цименти стандартите допускат използуването на специални добавки, улесняващи смилането на клинкера, в количество до 1 %. Изисква се обаче тези добавки да не съдържат хлориди.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *