Изкопи

Основните тенденции в развитието на механизацията на земните работи се подчиняват на следните изисквания и предпоставки/:

–    Пълно отстраняване или съкращаване до възможния минимум на все още ръчно изпълнявани процеси и операции чрез създаване и приложение на специализирани или универсални машини;

–    Подобряване на технико-икономическите показатели на земните работи и тяхната интензификация чрез въвеждане на комплекти и отделни машини с по-голяма мощност и производителност, осигуряващи съкращаване на сроковете на изпълнението;

–    Усъвършенстване на специфичните конструктивни и експлоатационни характеристики на машините, като при повечето от тях, е целесъобразно приложението на: безстепенно или автоматично регулиране на скоростите и движението на работните органи; унифициране на възлите и детайлите; хидромеханична трансмисия и хидравлично управление на работните органи; повишена маневреност, проходимост и транспортна скорост; техникоегономически изисквания и хигиена на труда – удобни манипулации на оператора, надеждна климатична и противошумна изолация на кабината, удобно работно кресло, изолирано от вибрации, добра видимост, рационално осветление на работното място и др.

За намаляването до минимум на изкопите на ръка при прокопаването на ями с малки размери в близост с препятствия при подравняване на повърхностите на изкопните и насипните профили и обратно засипване на тесни ями и траншеи с уплътняване на почвата, е целесъобразно да се използва някоя от следните видове машини:

Багер-товарач
–    С хидравлично управление на работните органи;
–    С едновременно монтиране на двата работни органа на тракторно шаси с пневмоколелен ход;
–    С вместимост на багерния кош(обратен и грайферен кош 0,25-0,40 кубични метра и на товарачния кош с 0,4-0,7 кубични метра);
–    С възможност за странично изместване на стрелата на багера с оглед изкопаването на ями и траншеи в близост до препятствие;
–    С въртене на стрелата и багера на 90 градуса наляво и надясно.

Багер с допълнителни сменяеми работни съоръжения:
–    С хидравлично управление на работните органи;
–    С пневмоколелен ход;
–    С допълнително монтирано на рамото на грайферния кош гребло, задвижвано хидравлично по команда на оператора, за подравняване на обратно засипаната почва на пластове по дъното на ямата;

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *