Еднокошови багери и автосамосвали

Най-голям ебем земни работи (около 40%) в строителството се изпълня¬ват от еднокошови багери, самостоятелно или в комплект с автосамосвали.

Еднокошовите багери работят самостоятелно в случаите, когато разтоварват изкопаната почва на депо (на отвал) в непосредствена близост с изкопа директно с работните си съоръжения и без помощта на транспортни средства. Депонираната почва се използува впоследствие за оформяне на насипни тела (диги, прилежащи насипи в пътното и жп. строителство, планировка, обратно засипване и др.). Най-често се прилагат работните органи кош драглайн, обратна лопата и грайферен кош. В зависимост от широчината на изкопа и разстоянието, на което се разтоварва почвата, в много случаи се оказва целесъобразно да се използуват багери е механично управление и удължена стрела.

Еднокошовите багери работят обикновено в комплект с автосамосвали, когато изкопаната почва трябва да се извози и разтовари на постоянно или временно депо, да се използува за направа на насипи, планировки или за обратно засипване на други ями.

Различните условия и категории почви на отделните обекти изискват максимално възможна универсалност на еднокошовите багери по отношение обхвата на приложението им. Тази универсалност е постигната в значителна степен чрез въвеждането на сменяеми работни съоръжения, възможност за работа във всички категории земни почви (за багери с вместимост на коша над 0,4 ш3), увеличени възможности за изкопаване на по-дълбоки ями чрез удължаване на стрелите и др.

Преобладаващо приложение в строителството намират еднокошовите багери с вместимост на коша от 0,50 до 2,5 ш3, съоръжени със сменяеми работни органи — права и обратна лопата, а част от тях и с кош-драглайн и грайферен кош.

Предимно в комуналното и селското стопанство, а така също и за изпълнение на някои малообемни и малоразмерни изкопи в стеснени условия и в леки и средни категории почви намират приложение и някои модели машини с вместимост на коша от 0,15 до 0,25 ш3 с хидравлично управление на работните органи, повечето от тях монтирани на пневмоколелни трактори. Малката височина на разтоварване на повечето от тях ограничава работа¬та им само с автосамосвали с определена, достатъчно малка височина на страниците на товарната платформа.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *