Дървото като строителен материал

Дървесината се използва като строителен материал от дълбока древност до наши дни. Това се дължи на ценните качества, които има – лесно се добива, обработва и монтира, голяма еластичност, малко тегло, добри статични свойства, лесно се транспортира и други.

Наред с добрите си качества, тя има и някои недостатъци, които трябва да се имат предвид при избора на конструкцията: има нееднородна структура(поема по различен начин напреженията); поглъща и изпуска влага, вследствие, на което обемът й постоянно се променя; при лошо съхраняване се напада от дървесинояди, загнива и бързо се разрушава; леснозапалима е. Голяма част от тези недостатъци могат да бъдат отстранени чрез правилна обработка и съхраняване, както и чрез подбиране на подходящи конструкции.

Свойства на дървото – Растежът на дървото, е резултат от ежегодно натрупване на пластове дървесина – годишни пръстени. Годишните пръстени са с различен състав на дървесните елементи – пролетните имат тънки клетъчни стени, а есенните – по-дебели. Това, е причината за нееднородния състав на дървесината. Има разлика и в свойствата на годишните пръстени, в зависимост от възрастта на дървото: по-младите дървета се поддават повече на деформации, отколкото по-старите. Те поемат  изпускат повече влага. Освен това има разлика и в издръжливостта на дърветата, в зависимост от техния вид.

Деформации на дървото – Когато поема или изпуска влага, дървото променя обема си – разширява се или се свива. Тези деформации не са равномерни, те са значително по-големи, перпендикулярно на годишните пръстени. Освен това дървените елементи се изкривяват също в зависимост от годишните пръстени. Всичко това трябва да се има предвид при конструирането на дървените елементи, като се търси компенсация на деформациите чрез комбиниране на елементи с различна посока на деформиране.

Дефекти и болести на дървото – В процеса на съсъхване по дървото се получават пукнатини – вътрешни и външни. Външните напуквания са почти неизбежни за някои дървесни видове с мека дървесина и не са толкова опасни. По-опасни са вътрешните напуквания, които остават невидими и могат да отслабят конструкцията.

Особено сериозни са дефектите, появили се вследствие на повреди на дървото от насекоми вредители и от гъбни заболявания. Много опасна, е къщната гъба. За щастие, обаче голяма част от тези дефекти могат да се избегнат, ако се спазват изискванията за правилно добиване, сушене и съхраняване на дървесината.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *