Видове бетон

Преди формуването сместа се нарича бетонна смес.

Циментният бетон с плътна структура има две основни разновидности:

—      обикновен бетон — бетон, чиито добавъчни материали са плътни;

—      бетон с леки добавъчни материали — бетон, чийто едър добавъчен материал е лек (порест), а дребният е лек (порест) или плътен.

Бетоните с леки добавъчни материали се разделят на леки •бетони (с обемна маса от 500 до 1800 кг/м3) и на олекотени (с обемна маса от 1800 до 2200 кг/м3). Обикновеният бетон е с обем¬на маса от 2200 до 2500 кг/м3. Когато обемната му маса е по-голяма от 2500 кг/м3, бетонът се нарича тежък.

В зависимост от максималната едрина на зърната на добавъчните материали и техният състав, бетонът е дребнозърнест (състав до 10 тт включително), среднозърнест (състав над 10 тт до 40 тт включително) и едрозърнест (състав 40 тт до 150 тт включително).

В зависимост от условията на втвърдяването се различават нормално втвърден бетон (втвърден при естествени условия), топлинно обработен бетон (втвърдяването е ускорено чрез температура над 45°С при атмосферно налягане) и автоклавен бетон (обработен топлинно при повишено налягане).

В зависимост от окръжаващата среда бетоните се разделят на четири групи (група I —-бетони, които нямат пряк допир с вода и са защитени от прякото въздействие на атмосферните условия; група II —-бетони, които са под вода или имат пряк Допир с вода, но не са изложени на прякото въз¬действие на атмосферните условия или на отрицателни темпера¬тури; група III — бетони, които са на открито под прякото въз¬действие на атмосферните условия; група IV — бетони, които имат пряк допир с вода и са изложени на атмосферните въздействия).

В зависимост от показателите, които се използуват при проектирането, бетоните се разделят на марки по якост на натиск,, осов опън, опън при огъване, мразоустойчнвост и водонепропускливост. Тъй като основните свойства на бетонната смес (обработваемост и кохерентност) и на втвърдения бетон (якост и плътност ) зависят от сместа от цимент и вода, бетонът се разглежда като двуфазна система. Едната фаза са добавъчните материали, а другата — циментното тесто(при бетонната смес)или циментният камък (при втвърдения бетон).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *