Бетонни стомани за обикновените стоманобетонни конструкции

За армировка на обикновените стоманобетонни конструкции се използуват горещо валцувани стомани с предимно кръгло напречно сечение, гладки или с периодичен профил, които притежават ярко изразена площадка на провлачване, поради което условно се наричат и „меки“ стомани. Употребяват се също така и горещо валцувани стомани, подложени на студено деформиране за повишаване на механичните им характеристики — границата на провлачване и якостта им.

За увеличаване на якостта горещо валцуваните стомани се подлагат на студено деформиране по различни начини. Прилагат се главно три основни начина за студено деформиране на горещо валцуваните бетонни стомани: силово калибриране, студено прищипване и студено изтегляне.

При силовата калибровка стоманените пръти се напрягат до определено напрежение над границата на провлачване или до съответното удължение, с което се създават главно надлъжни деформации. След разтоварване пластичните (остатъчните) деформации остават.

Опитите установяват, че със стечение на времето новата граница на провлачване се повишава и достига стойността „Стпвл“, като се развива неголяма площадка на провлачване. Повишава се също и граничната якост. Това явление се нарича „стареене“ на стоманата. Уякчаването на стоманата се дължи на изменения в кристалната й структура вследствие на създаването на напрежения, превишаващи нейната граница на провлачване.

Студеното прищипване на горещо валцувана стомана се извършва на специални станове, като с помощта на зъбчати валци по повърхността на гладките пръти се създават вдлъбнатини, които са на определени равни разстояния по дължината на пръта от двете или от четирите му страни. Вдлъбнатините трябва да имат строго определени форма и размери. При студеното прищипване се предизвикват обемни деформации и изменения в структурата на стоманата, което води до повишаване на якостта й както на опън, така и на натиск. Друго ценно предимство на студено прищипнатата стомана е, че с вдлъбнатините се увеличава сцеплението между бетона и армировката. Недостатъкът й обаче е, че при прищипването в двата края на вдлъбнатините съществува опасност от пренапрягане на срязване в съответните сечения и неблагоприятно изменение на структурата, което впоследствие като армировка може да доведе до преждевременното й скъсване. Неблагоприятният опит в това отношение е наложил до постепенно ограничаване на използуването на студено прищипнатата стомана като армировка.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *