Бетонни смеси и разтвори

Значението на бетона и разтворите като основни строителни материали се увеличава. Наред с разширяването на приложението на стоманата, алуминия и полимерните материали, бетонът и разтворите продължават да бъдат основен строителен материал както по обем, така и в стойностно изражение.

Макар, че относителният дял на бетона и строителните разтвори в общото количество използвани строителни материали намалява, в абсолютни стойности тяхното количество продължава да нараства, което поставя нови проблеми пред технологията на приготовлението им. Тенденциите в технически напредналите страни се характеризират със значително нарастване на абсолютния и относителния прираст на комплексно-механизираното и автоматизирано производство на бетонни смеси и разтвори.

Процесът на приготовление на бетонна смес и строителни разтвори се състои от следните операции:

–    Приемане и складиране на изходните материали – чакъл, пясък, свързващи вещества, добавки и вода;
–    Транспортиране на материалите и горивата от складовете до разходите бункери;
–    Дозиране на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките и подаването им в смесителната машина;
–    Разбъркване и подаване на готовата смес към потребителя;
–    Спомагателни операции: захранване с топла вода и сгъстен въздух, вентилация и обезпрашаване, приготвяне и транспортиране на добавките.

Съвременното строителство позволява всички тези операции да се механизират. Основните операции, които осигуряват високо качество на приготвяните бетонна смес и разтвори, са точното дозиране на компонентите и смесването им.

Дозирането на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и течните добавки се извършва с помощта на дозатори, които служат за отмерване на обема или масата на необходимите количества материали и трябва да осигуряват висока течност на дозирането. Максималните допустими грешки при дозирането по маса не трябва да надминават за вода и цимент +-2 процента, за добавъчните материали +-3%.

За механизиране на спомагателните процеси при приготовлението на бетонни смеси и строителни разтвори се използват следните машини и съоръжения: компресори, водни помпи, вентилатори, филтри, циклони и други.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *