Товаро-разтоварни работи в строителството

Товаро-разтоварните работи са едни от най-трудните работи в строителството.

На строителните площадки и в помощните стопанства се товарят и разтоварват големи количества сглобяеми стоманобетонни конструкции, дървен материал, метали, цимент и други материали.

Основно средство за доставка на товарите на строителните площадки е автомобилът. В общия обем на превозените строителни товари 80% се падат на автомобилния транспорт.

Понастоящем товаренето и разтоварването на кариерните материали, строителните конструкции, дървения материал и металите се осъществява почти напълно механизирано. Едновременно с това при товарно-разтоварните работи на покривни и други материали с малки размери се изразходва голямо количество ръчен труд.

За съкращаване на разхода на труд при товарно-разтоварните работи голямо значение имат рационалната организация на превозите и правилният избор на транспортните средства. Развитието на индустриалните методи на строителство и увеличаването на степента на заводска завършеност на строителните конструкции и елементи изискват и усъвършенствуване на организацията и механизацията на тяхното доставяне на строителната площадка.

Челните строителни организации използуват съвременни методи за производствено-техническо комплектуване, контейнеризиране и пакетиране на строителните товари, като при това доставката на товарите в комплекти се извършва по единен часов транспортен график, свързан с технологията на строителството.

Такъв метод на организация на строителството съдействува за най-пълната съгласуваност на работата на предприятията, транспортните организации и строително-монтажните управления и осигурява повишаване на нивото на механизация на работите и увеличаване на производителността на труда.

Превозване на строителни работи

Малките по размер материали и изделия за облицовъчни, изолационни, покривни, довършителни, санитарно-технически и електротехнически работи се доставят от комплектовъчните бази на пакети или в контейнери.

Листовите и рулонните материали се доставят на обектите непосредствено в зоната на тяхното използуване, изрязани по проектните размери: стъклото, нарязано по размера на прозорците, линолеумът, разкроен и заварен в килими с размер на една стая, тапетите, подбрани по стаи и апартаменти, тръбите за сметопровода, нарязани и обработени по проектните размери и т. и.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *