Скелетни конструкции

Дървените скелетни конструкции

Тези конструкции се появяват и развиват преди безскелетните. Намерили са приложение предимно в жилищната архитектура. В отношение нашата възрожденска архитектура има особено богати традиции.

Предимства
1.    Дървеният материал, необходим за тези конструкции се получава сравнително лесно
2.    Дървените елементи на конструкцията могат да поемат различни товари веднага след влагането им в строежа(натиск, опън, моментни товари и пр.)
3.    Не изискват допълнителни скели и кофражи, с което строежът поевтинява.
4.    Устойчиви на земетръс.

Недостатъци
1.    Дървото не, е издръжливо на променливи атмосферни условия – лесно загнива и се напада от вредители.
2.    Дървото, е леснозапалимо.
3.    Дървото има малко обемно тегло и се влияе значително от подвижни товари(при мостовете).

Стоманобетонни скелетни конструкции(сглобяеми и монолитни)

Стоманобетонните скелетни конструкции имат всички предимства на разгледаните досега конструкции, но без техните недостатъци. Това особено се отнася за сглобяемите стоманобетонни конструкции. Те се произвеждат при заводски условия, не изискват употреба на дефицитната дървесина, влагат се в строежа механизирано. Това дава решително отражение върху стойността на обектите и ускорява темповете на новото строителство.

Смесени конструкции

При смесените конструкции една част от елементите на сградата или съоръжението са направени от безскелетна(масивна) конструкция, а друга – като скелетна. В зависимост от това, доколко комбинацията, е съобразена с предимствата и недостатъците на едните или другите, могат да бъдат намалени или увеличени недостатъците или предимствата.
В условията на нашата страна, която се намира в сеизмичен район, предпочитанията трябва определено да бъдат на страната на скелетните конструкции, а в днешно време – на сглобяемите готови бетонни конструкции, които, както бе отбелязано по-горе, имат значителни и безспорни предимства.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *