Покривни хидроизолации

Най-широко приложение при направа на покривни хидроизолации намират рулонните материали. Приложението на хидроизолации само на основата на замазки, е все още много ограничено.

За прилепване на рулонните материали и направата на хидроизолационния и защитен слой се използват топли и студени замазки, които се състоят от свързващ материал и пълнители.

Приготовлението на замазките на обекта и транспортирането им до работните места, е свързано със значителен разход за труд, без да, е гарантирано качеството им. Във връзка с това, все по-голямо приложение намира централизираното приготовление на замазките. Основно изискване при полагането на хидроизолации, е да се осигури суха и чиста основа.

Традиционно рулонни материали се залепват с горещ битумен разтвор. Съществуват различни начини за приготвянето, съхраняването и доставянето на горещия битумен разтвор на работното място – от централизиран цех в термоси, с битумовози; с приготовление на място и изкачване с топлоизолирани тръбопроводи на покрива и други.

Например, може да се използва специално изработен агрегат, който да служи за подгряване, разбъркване и вертикално транспортиране на битумен разтвор до покрива. Битумният разтвор докарва на обекта в битумовози и там се прехвърля в котела на агрегата с полезен обем 1,5 кубични метра.

Прилепването на платното към основата се осъществява с валяци, които също са съоръжени с електронагреватели. За избягването на трудопоглъщащия и технологически труден процес на нанасяне на лепилен битумен разтвор в последните години все по-широко приложение намират рулонните материали с удебелено външно битумно покритие. Залепването на същите към основата се осъществява чрез затопляне на това удебелено битумно покритие, най-често с помощта на газови или нафтови горелки.

Изпълняването на хидроизолации само със замазки дава възможност за цялостно механизиране на процесите.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *