Добавъчни материали за бетона

Изкуствените леки добавъчни материали (л. д. м.) са зърнест материал, , получен чрез.:

— натрошаване и фракциониране на отпадъци от промишлеността, с пореста структура (горивно-котелни сгурии);

— изкуствено порьозиране, натрошаване и фракциониране на разтопени доменни шлаки (термозит);

— преработване и изпичане на отпадъци от промишлеността — пенели и въглищни пляки с или без допълнително натрошаване и фракциониране (аглопорити);

— преработване и изпичане на гранулирани глини с допълнително фракциониране (керамзит);

— преработване и изпичане на скали с допълнително фракциониране (щистопорит, перлит, вермикулит).

В. зависимост от големината на зърната л. д. м.  у нас се разделят на леки пясъци (л. п.) —от 0,15 до 5 тш, и лек едър добавъч-чен материал (л. е.д. м.) — от 5 до 30 тгп.

Леките пясъци могат да са изкуствено получени без допълнително натрошаване (и. л. п.) или получени чрез натрошаване на л. е. д. м., които се наричат трошен лек пясък (т. л. п.).

Леките добавъчни материали се подразделят на фракции. Съгласно с нашите нормативни документи [62, 66] те са; под 5тт, 5 -10 шгп, 10—-20 тш и 20—30 гат. Фракция под 5 тт невинаги отговаря на изискванията за лек пясък. Когато не отговаря, тази фракция се нарича остатъчен продукт.

В зависимост от обемната си маса в свободно насипано състояние л. .д. м.  се делят на марки. За произвежданите у нас различни л. д. м.  се предписват следните марки:

—  перлитов пясък — 100, 150, 200, 250 и 300;

—  керамзитов чакъл — 350, 400, 450, 500, 550, 600 и 700;

—  аглопоритов чакъл — 400, 500;

—  аглопоритов пясък — 800.

Цифрата, с която е означена марката, е максималната обемна маса в ,кг/т3. Разбира се, че долната граница на обемната маса за дадена марка е цифрата на по-малката марка.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *