Видове покриви

Предназначението на покрива, е да запази сградата от атмосферните влияния и преди всичко от валежите. Наред с това, покривът играе и съществена роля в оформяне на облика на сградата, поради което трябва да се обърне сериозно внимание както на изолационните му качества, така и на художественото му въздействие.

Елементи на покрива:

Скат – покривна равнина с еднакъв наклон

Било – най-високата част, вододелът на покрива

Капчук – най-ниската хоризонтална линия на покривната плоскост.

Маня – вододелът, в който се пресичат две наклонени покривни плоскости при външен ъгъл.

Улама – водосливът на две наклонени покривни плоскости при вътрешен ъгъл.

Стряха – надвесващата се част от дървена покривна конструкция пред външната стена.

Корниз – надвесващата се част от масивна конструкция пред зида.

Класификация на покривите – Покривите са класифицирани в зависимост от формата им.

При всички случаи се предпочитат простите форми. Те се изпълняват по-лесно и са по-малко уязвими. По формите на покривите, е направена следната класификация: едноскатен, двускатен, засечен двускатен, четирискатен, мансарден.

Едноскатен – Това, е най-простата форма на покрив. Нарича се още покрив на „една вода“. Използва се за покриване на сгради с малка ширина. При големи ширини се получава висок надзид, който има лошо естетическо въздействие.

Двускатен – Той също, е лек за изпълнение, няма уязвими места и може да се използва за покриване на по-широки сгради. Покривните му плоскости имат правоъгълна форма.

Четирискатен – Две от срещуположните покривни плоскости имат триъгълни форми, а другите две – трапецовидни. Използван, е широко в нашата възрожденска архитектура и, е тясно свързан с нейния облик. Капчукът на всички покривни плоскости има едно ниво.

Засечен двускатен – При този покрив само срещуположните покривни плоскости имат капчук на едно ниво. У нас, е разпространен по долината на река Места. Освен това се правят още мансардни, зъбообразни, пирамидални и други покриви.

Формата на покрива зависи от приетия начин на отводняване, от ширината на отделните корпуси от сградата и до известна степен от приетите в един район традиции.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *